Dětský klub Němčánek

Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu.

Statutární zástupce:            Mgr. Patrik Hrozek

Název projektu:                  Dětský klub Němčánek

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000282

Aktuálně:

Geocaching

V minulém týdnu jsme s dětmi objevili první kešky v okolí naší obce a to kešku JZD a Lutršték. Pokud nám vydrží počasí, chystáme se ještě na kešku Mrazový klín a Němčany na dlani.


Provozní informace - virová hepatitida A na ZŠ a MŠ Němčany

Dne 24.4.2017 byla na ZŠ a MŠ Němčany přijata karanténní opatření spojená s výskytem virové hepatitidy A. Vzhledem ke skutečnosti, že se v dětském klubu schází děti ze tří odlišných škol (Němčany, Hodějice a Slavkov u Brna) bereme toto opatření vážně a s rodiči dětí jsme se již dohodli na skutečnosti, že po dobu trvání karantény, nebudou žáci ze ZŠ Němčany dětský klub navštěvovat, aby se předešlo případnému dalšímu šíření.


HZS Slavkov u Brna, muzeum Němčany, knihovna Němčany - čtvrtek 4., 11. a 18.5.2017  

Tři po sobě jsoucí čtvrtky jsme se věnovali menším výletům. 

Ve čtvrtek 4.5.2017 jsme navštívili profesionální hasiče ve Slavkově u Brna, kteří nám pověděli něco o jejich práci, ukázali záchranářskou techniku, hasičská auta, ale i záchranný člun. Navíc si každé z dětí zkusilo "uhasit" cvičný oheň. Na závěr děti obdržely vystřihovánky hasičských aut.

11.5.2017 se nás ochotně ujal pan František Kos, který nás provedl historickým muzeem Němčan. Dětem pověděl něco málo z historie naší obce, ale hlavně jsme se mohli podívat na věci z dob dávno minulých (žehličky, cepy, historické kočárky, lyže, ... bylo toho moc). 


18.5.2017 jsme se vydali do místní knihovny. Pro děti si paní knihovnice připravila menší kvíz. Kdo nevěděl, odpověď nalezl v některé z knih :-) Foto zde.Letní prázdniny - příměstský tábor (uzávěrka přihlášek 31.5.2017)

Do 31.5.2017 (termín pro ukončení příjmu přihlášek) je možné přihlásit Vaše děti na příměstský tábor, který se bude konat během letních prázdnin, v termínu od 10.7.2017 do 14.7.2017. Téma tábora bude indiánské léto. Budeme soutěžit, tvořit, sportovat, stopovat. Děti si vyzkouší i méně známé sporty, např. slack-line, zahrajeme si i tenis, badminton. Jako animaci jsme vybrali drum circle, kdy každé dítě dostane do ruky buben (smyslem této aktivity není posílení hudební výchovy, nýbž posilování týmové spolupráce). Aktivity tábora budou koncipovány tak, aby děti trávily co nejvíce času venku. V případě nepříznivého počasí využijeme prostory dětského klubu. Kapacita tábora činí 11 dětí, program jim zabezpečí 2 zletilé osoby. Obědy jsou zajištěny v KMŠ Karolínka ve Slavkově u Brna. Na obědy budeme dojíždět do jejich jídelny. Náklady na 1 oběd činí 58 Kč + 10 Kč autobus (cesta do Slavkova a zpět). Svačinku si děti přinesou z domu. Stále máme volná místa (1). Přihlášky zde.                                      

Fotogalerie

Fotogalerie byla doplněna o fotky z výtvarného odpoledne (zde).

Projekt podpořený Evropským sociálním fondem, díky němuž Vám můžeme pomoci s péčí o Vaše děti a to formou dětského klubu či příměstských táborů, abyste mohli v klidu pracovat nebo si práci hledat.


Stručný obsah projektu:

Projekt svými aktivitami podpoří rovnost žen a mužů z obce Němčany a okolí v přístupu k zaměstnanosti a kariéře v kontextu sladění soukromého a pracovního života. Projekt zahrnuje tři klíčové aktivity - dětský klub, doprovod na zájmové kroužky a příměstské tábory. Tyto aktivity budou realizovány v nově vybudovaném dětském klubu, který zabezpečí během školního roku, ve všední dny,  kvalitní hlídání až 11 dětí, přičemž děti navštěvující dětský klub budou moci využít zdarma službu doprovodu na zájmové kroužky (tam i zpět) a to až 3 x v týdnu. V době školních prázdnin (jarní a letní) budou realizovány 4 turnusy příměstských táborů, každý s kapacitou 11 dětí.


Cíle projektu:

Hlavní podstatou a cílem projektu je nabídnout rodičům dětí 1. stupně základní školy takové služby péče o děti, které jim umožní sladit jejich rodičovské povinnosti s pracovními povinnostmi a současně byli s vědomím, že jejich děti jsou v bezpečí a mají během doby, kdy nejsou ve škole, nějaký program či prostor ke hrám. Umožnit rodičům vykonávat práci na plný úvazek, aniž by nechávali své děti samotné či zajišťovali vyzvedávání dítěte a jeho hlídání do doby než se vrátí ze zaměstnání jinými osobami, což často bývá finančně nákladné.

Sekundárním cílem je nabídka služeb doprovodů na kroužky a zájmové aktivity dětí, konané mimo prostory dětského klubu, čímž dojde k vyplnění volného času dítěte takovými činnostmi, které naplní jeho potřeby a zájmy, aniž by se rodiče museli uvolňovat ze zaměstnání.


Pro koho je nabízená služba určena:

Dětský klub i příměstské tábory jsou určeny pro děti z obce Němčany a okolí na prvním stupni základní školy, jejichž rodiče jsou:

- zaměstnaní (hlavní pracovní poměr, ale i dohody o provedení práce a pracovní činnosti),

- v procesu vzdělávání nebo rekvalifikace,

- v evidenci úřadu práce,

- OSVČ (důchodově pojištění).


Výše uvedené skutečnosti se dokládají Potvrzením o postavení na trhu práce, dokument je možné stáhnout v záložce Formuláře (pozn. potvrzení dokládájí oba rodiče).


Bližší informace podá: Mgr. Patrik Hrozek, manager projektu/koordinátor, tel. +420 776 644 046, e-mail: info@nemcanek.cz