Aktuálně: Fotografie z letního příměstského tábora pořádaného v termínu 17.08.-21.08.2020 najdete zde.

Termíny příměstských táborů v příštím roce:

  • č. 07. / 22.02-26.02.2021 (8 volných míst),
  • č. 08. / 12.07.-16.07.2021 (8 volných míst),
  • č. 09. / 16.08.-20.08.2021 (6 volných míst).

MAP II - Slavkov u Brna připravil pro všechny čtenáře první ročník literární výzvy. Neváhejte a zapojte své děti, sebe i další rodinné příslušníky!

Projekt podpořený Evropským sociálním fondem, díky němuž Vám můžeme pomoci s péčí o Vaše děti a to formou příměstských táborů, abyste mohli v klidu pracovat nebo si práci hledat.


Cíle projektu:

Hlavní podstatou a cílem projektu je nabídnout rodičům dětí 1. stupně základní školy takové služby péče o děti, které jim umožní sladit jejich rodičovské povinnosti s pracovními povinnostmi a současně byli s vědomím, že jejich děti jsou v bezpečí a mají během školních prázdnin nějaký program či prostor ke hrám. Umožnit rodičům vykonávat práci na plný úvazek, aniž by nechávali své děti samotné či zajišťovali jejich hlídání do doby, než se vrátí ze zaměstnání jinými osobami, což často bývá finančně nákladné.

Cílem projektu je realizace 9 turnusů příměstských táborů během školních prázdnin v letech 2019 - 2021 a tím navázání na úspěšně realizovaný projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000282, který za svou realizaci uspořádal v obci Němčany 4 turnusy příměstských táborů, přičemž zájem o tyto tábory byl turnus od turnusu čím dál vyšší (např. příměstský tábor pořádaný v červenci 2018 byl obsazen od ledna 2018).

Pro koho je nabízená služba určena:

Příměstské tábory jsou určeny pro děti z obce Němčany a okolí na prvním stupni základní školy, jejichž rodiče jsou:

- zaměstnaní (hlavní pracovní poměr, ale i dohody o provedení práce a pracovní činnosti),

- v procesu vzdělávání nebo rekvalifikace,

- v evidenci úřadu práce,

- OSVČ (důchodově pojištění).


Výše uvedené skutečnosti se dokládají Potvrzením o postavení na trhu práce, dokument je možné stáhnout v záložce Formuláře (pozn. potvrzení dokládají oba rodiče).


Bližší informace podá: Mgr. Patrik Hrozek, tel. +420 776 644 046, e-mail: info@nemcanek.cz.