Němčánek je od 1. září 2020 zapojen do nového projektu, který vznikl ve spolupráci s MAS Slavkovské bojiště, jehož cílem je zvyšování kvality neformálního vzdělávání. Jde o projekt z Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy hrazený z Evropských strukturálních a investičních fondů "NNO Slavkovské bojiště v přírodě".

Co od něj můžete čekat?

* Celé tři roky se naši lektoři budou vzdělávat v nových tématech a trénovat v nových dovednostech.

* Zorganizujeme bezpočet projektových dnů.