Příměstský tábor s Němčánkem

reg. číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010140

V termínu od 12.08.-16.08.2019 uspořádal Němčánek další příměstský tábor pro děti navštěvující  1. stupeň základní školy (tj. 1. - 5. třída základní školy). I když venku byla převážně zakaboněná obloha, podle plánu jsme s dětmi podnikli výlety do blízkého okolí. Navštívili jsme zejména zámek ve Slavkově u Brna, cestou přes Ždánický les - zámek v Bučovicích.

V oddechovou středu byl pro děti připraven kurz arteterapie s Hankou Křetínskou. Děti si z dřevěných polotovarů vyrobily dřevěná letadélka, která dle vlastní fantazie obarvily v duchu různých motivů.

Ve čtvrtek jsme s dětmi zavítali do nedalekých Hodějic, kde na nás čekalo příjemné zpestření u Hasičů. Děti si zde vyzkoušely hasičský útok, uvázat různé uzly a poté se odebraly do místní základní školy tvořit obrázky na dřevěné kulaté plátky. Dále zde paní ředitelka připravila akci s názvem Namaluj si vlastní židli. Žáci zde měli připravené židle k nátěru. Každý si při plnění tohoto náročného úkolu počínal odpovědně, neboť tyto židle budou použity v následujícím školním roce pro žáky navštěvující místní školní družinu, přičemž právě některé děti účastnící se tohoto příměstského tábora budou tuto družinu navštěvovat a tyto židle využívat.

Tábor byl ukončen v pátek šipkovanou přes místní hájek. Proběhlo vyhodnocení jednotlivých družstev, kdy výsledek byl velmi těsný. Vyhráli lupínci nad ještěrkami, respektive tým z Němčan nad  přespolním. 

Projekt podpořený Evropským sociálním fondem, díky němuž Vám můžeme pomoci s péčí o Vaše děti a to formou příměstských táborů, abyste mohli v klidu pracovat nebo si práci hledat.


Cíle projektu:

Hlavní podstatou a cílem projektu je nabídnout rodičům dětí 1. stupně základní školy takové služby péče o děti, které jim umožní sladit jejich rodičovské povinnosti s pracovními povinnostmi a současně byli s vědomím, že jejich děti jsou v bezpečí a mají během školních prázdnin nějaký program či prostor ke hrám. Umožnit rodičům vykonávat práci na plný úvazek, aniž by nechávali své děti samotné či zajišťovali jejich hlídání do doby, než se vrátí ze zaměstnání jinými osobami, což často bývá finančně nákladné.

Cílem projektu je realizace 9 turnusů příměstských táborů během školních prázdnin v letech 2019 - 2021 a tím navázání na úspěšně realizovaný projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000282, který za svou realizaci uspořádal v obci Němčany 4 turnusy příměstských táborů, přičemž zájem o tyto tábory byl turnus od turnusu čím dál vyšší (např. příměstský tábor pořádaný v červenci 2018 byl obsazen od ledna 2018).

Pro koho je nabízená služba určena:

Příměstské tábory jsou určeny pro děti z obce Němčany a okolí na prvním stupni základní školy, jejichž rodiče jsou:

- zaměstnaní (hlavní pracovní poměr, ale i dohody o provedení práce a pracovní činnosti),

- v procesu vzdělávání nebo rekvalifikace,

- v evidenci úřadu práce,

- OSVČ (důchodově pojištění).


Výše uvedené skutečnosti se dokládají Potvrzením o postavení na trhu práce, dokument je možné stáhnout v záložce Formuláře (pozn. potvrzení dokládají oba rodiče).


Bližší informace podá: Mgr. Patrik Hrozek, manager projektu/koordinátor, tel. +420 776 644 046, 

e-mail: info@nemcanek.cz.