Zájmové kroužky pro školní rok 2023/2024

Technický kroužek - Šikulka

Kroužek je určen pro kluky i holky navštěvující 1. stupeň ZŠ, kteří rádi bádají, vyrábí, tvoří. Většinou si děti odnesou malý výrobek, ale občas vyzkouší i spolupráci na větším projektu. Žáci budou střídat různé činnosti, a to především práci se dřevem, se stavebnicemi, jednoduché programování.

Kroužek anglické konverzace

Kroužek angličtiny je určený pro žáky navštěvující 5. ročník ZŠ Hodějice, konverzačně zaměřený na základní životní situace.

Děti si především rozšíří slovní zásobu a zaměří se na výslovnost. Pro zpestření zařadíme anglické básničky, pohádky, písničky, hry a možná i krátké divadelní scénky.

Vážení rodiče,

pokud Vás kroužek zaujal, prosíme o vyplnění přihlášky a zaplacení příspěvku.

Příspěvek člena/účastníka je stanoven na 2000 Kč/školní rok (říjen-leden, únor-květen), úhradu proveďte na bankovní účet č.ú. 2601034344/2010, v.s. rodné číslo dítěte. Platbu je možné zaplatit jednorázově nebo ve čtyřech splátkách se splatností do 31.05.2024. Pro snadnější identifikaci platby uvádějte do poznámky jméno dítěte.

Příspěvek, případně jeho část bude odpuštěn(a) těm členům, kteří se budou aktivně podílet na fungování Němčánku, z.s.