Zájmové kroužky pro školní rok 2022/2023

Technický kroužek - Šikulka

Kroužek je určen pro kluky i holky navštěvující 1. stupeň ZŠ, kteří rádi bádají, vyrábí, tvoří. Většinou si děti odnesou malý výrobek, ale občas vyzkouší i spolupráci na větším projektu. Žáci budou střídat různé činnosti, a to především práci se dřevem, se stavebnicemi, jednoduché programování.

Kroužek anglické konverzace

Kroužek angličtiny určený pro žáky navštěvující ZŠ Hodějice, konverzačně zaměřený na základní životní situace.

Děti si především rozšíří slovní zásobu a zaměří se na výslovnost. Pro zpestření zařadíme anglické básničky, pohádky, písničky, hry a možná i krátké divadelní scénky.

Vážení rodiče, 

pokud Vás některý z uvedených kroužků zaujal, prosíme o vyplnění přihlášky a zaplacení příspěvku. Pokud má Vaše dítě zájem navštěvovat více kroužků je třeba vyplnit přihlášku na každý kroužek zvlášť. Upozorňujeme, že v případě nedostatečného zájmu o některý kroužek, tento otevřen nebude.  

Příspěvek člena/účastníka je stanoven na 800 Kč/školní rok (říjen-leden, únor-květen), platbu proveďte na bankovní účet č.ú. 123-467010237/0100, v.s. rodné číslo dítěte. Pro snadnější identifikaci platby uvádějte do poznámky jméno dítěte.