Technický kroužek - Malý šikula

Kroužek je určen pro kluky i holky navštěvující 1. stupeň ZŠ, kteří rádi bádají, vyrábí, tvoří. Většinou si děti odnesou malý výrobek, ale občas vyzkouší i spolupráci na větším projektu. Žáci budou střídat různé činnosti, a to především práci se dřevem, se stavebnicemi, jednoduché programování.

Místo konání kroužku: ZŠ Hodějice

Realizace kroužku bude probíhat jednou za 14 dní, začínáme 05.10.2022,  čas upřesníme. 

Kroužek povede Mgr. Patrik Hrozek, Mgr. Petra Holoubková.

Maximální počet dětí v kroužku (skupině) je 12, kapacita omezena, hlaste se co nejdříve.

Vážení rodiče,

pokud Vás kroužek zaujal, prosíme o vyplnění přihlášky a zaplacení příspěvku. Pokud má Vaše dítě zájem navštěvovat více kroužků je třeba vyplnit přihlášku na každý kroužek zvlášť.

Příspěvek člena/účastníka je stanoven na 800 Kč/školní rok (říjen-leden, únor-květen), platbu proveďte na bankovní účet č.ú. 123-467010237/0100, v.s. rodné číslo dítěte. Pro snadnější identifikaci platby uvádějte do poznámky jméno dítěte.