Uskutečněné akce v roce 2023

V roce 2023 jsme zařadili hned několik nových aktivit, všechny činnosti proběhly podle plánu a ve stanovených termínech. Již jsme se potkávali osobně, bez covidových omezení, což nás potěšilo.

První týdny nového roku jsme věnovali tvořivé činnosti. Vyráběli jsme výrobky z Fimo hmoty, které zdobily převážně lžíce na čaj a dále různé ozdobné šperky.

V období sv. Valentýna jsme měli možnost vyzkoušet plstění. Jednalo se především o práci s ovčí vlnou a plstící jehlou. 

Největší a nejodvážnější akcí roku 2023 bylo uspořádání turnaje v deskových hrách, které se uskutečnilo 4. března 2023. Turnaj byl přístupný i pro širší veřejnost, tzn. mohli ho navštívit i žáci z jiných obcí, a to ve věkovém rozpětí od 6 do 15 let. Soutěž byla rozdělena na 2 věkové kategorie, od 6 do 9 let a od 10 do 15 let. Hráli jsme především Drop It, Ubongo, Port Royal, Queen domino. S uvedenými herními tituly se nakonec seznámilo více než 140 žáků. 

O Velikonocích jsme uspořádali velikonoční dílničku, kterou jsme připravili jako sadu aktivit pro žáky na 1. stupni ZŠ z Němčan a Hodějic. Byla připravena výroba řehtaček, zdobení vajíček pomocí vosku a pečení jidášů. Konec měsíce dubna náleží vždy čarodějnicím. Tentokrát jsme zorganizovali čarodějnickou dílničku. Děti měly možnost vyzkoušet techniku Macrame. Z připravené příze jsme postupně vyráběli panenku – čarodějnici.  

Závěr školního roku patřil výrobě mýdla a také kutilskému víceboji. S koncem školního roku (30.06.2023) jsme taktéž ukončili projekt NNO SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ V PŘÍRODĚ. Celkem bylo do tohoto projektu zapojeno 7 neziskových organizací, které poskytují neformální vzdělávání. Cílem programu bylo podpořit rozvoj lidí, kteří se věnují práci s mládeží, umožnit pracovníkům neformálního vzdělávání, vč. dobrovolníků rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání. Během průběhu realizace projektu jsme uspořádali 24 projektových dnů a účastnili se celkem 6 vzdělávacích programů. Uskutečněním projektu se díky podpoře z OP VVV, ESIF a MŠMT zvýšila kvalita neformálního vzdělávání u 32 dětí, které navštěvují Němčánek. Realizace aktivit přineslo náhled a inspiraci pro další podobně zaměřené organizace. Jsme rádi, že jsme se mohli tohoto projektu účastnit, děkujeme za tuto možnost.

Po velkých prázdninách jsme opět otevřeli zájmové kroužky, které začínají v měsíci říjen. Jedná se o kroužek anglické konverzace a technický kroužek Šikula. Jak to v kroužcích probíhá můžete vidět na přiložených fotografiích. Snažíme se zařazovat osvědčené aktivity, aby to v kroužcích žáky bavilo.

Všem zapojeným jednotlivcům a rodičům děkujeme. V příštím období nás čekají další výzvy a úkoly.