Uskutečněné akce v roce 2021

Začátkem roku 2021 se řada z nás nacházela vlivem pandemie v nestandardní situaci, prezenční akce byly rušeny/omezeny, žáci se vzdělávali distanční formou, zkrátka situace neumožňovala běžné setkávání se ve společnosti. 

V této nelehké době se nám podařilo zrealizovat online setkání se spisovatelkou Klárou Smolíkovou. V první části paní spisovatelka děti seznámila s vlastní literární tvorbou. V druhé části si děti za pomoci pracovních listů zpracovaly komiks s vlastním příběhem i hrdiny. Podle nadšených tváří, soudíme, že to byl pro všechny nevšední zážitek, na který budou rádi vzpomínat. Pro velký úspěch jsme s paní spisovatelkou domluvili o prázdninách navazující setkání, které bylo tentokrát zaměřeno na řemesla. Obě akce splnily naše očekávání, dětem přinesly nové poznatky a inspirovaly i ostatní podobně zaměřené organizace.

V březnu 2021 uspořádal Němčánek bezkontaktní poznávací stezku katastrem Němčan. Cílem bylo seznámení účastníků s okolím Němčan, zejména s faunou a flórou. Aktivity byly určeny pro děti z MŠ i pro žáky navštěvující 1. stupeň ZŠ. Přihlášení účastníci obdrželi podrobné informace e-mailem a mohli se vydat na trasu, která byla označená hracími kartami. Celková délka trasy činila cca 6 km. Pro velký úspěch jsme obdobným způsobem v dubnu  2021 zrealizovali zábavné stezky s tématem čarodějnic. Na základě pozitivních ohlasů usuzujeme, že si tyto programy všichni zúčastnění náležitě užili.


Duben-květen

S cílem podpořit u dětí zájem o knihu a udělat radost seniorům připravil Němčánek ve spolupráci s MAP II - Slavkov u Brna aktivitu Záložka do knihy. Činnosti spojené s vyráběním záložek zpestřily výuku v epidemiologicky nepříznivé době, propojily další mezipředmětové vztahy, poskytly pedagogům ucelený přehled oblíbených knih u žáků na I. stupni ZŠ, žáci vyráběli s nadšením. Některé záložky potěšily seniory ve Slavkově u Brna a v Křenovicích.

V červnu jsme uspořádali dvě setkání na téma 3D tisku, přihlášené děti tvořily za pomocí 3D pera a šablony různé 3D objekty. Většinou se jednalo o oblíbené pohádkové postavy, případně hrdiny z komiksové série Marvel.

Období letních prázdnin se neslo ve znamení příměstských táborů. Pro děti navštěvující 1. stupeň základní školy uspořádal Němčánek celkem 3 turnusy. Během těch si děti zahrály řadu soutěží, ale např. i práci se dřevem či 3D tiskem. Vyráběli jsme si vlastní prázdninové deníky, jezdili na výlety (rozhledna v Drnovicích, Bukovanský mlýn) a pokud počasí přálo, tak i na koupaliště ve Slavkově u Brna. 


V říjnu jsme zahájili kroužky Malý šikula a angličtinu. Kroužky realizujeme ve spolupráci se ZŠ Hodějice a ZŠ Němčany. Probíhají tak, aby bezprostředně navazovaly na skončení školního vyučování.

V rámci technického kroužku jsme děti v úvodu seznámili s pracovním nářadím, bezpečností při práci a plánovanými činnostmi na školní rok. Děti si v prvních hodinách vyrobily brousítko na dřevo, které využívají dodnes, dále si vytvořily např. dřevěného robotka, nekonečný kalendář, seznámily se s Ozobotem, dřevěnou stavebnicí Walachia aj. Podstatnou část jsme v kroužku věnovali i tabletům a jejich využití v praktickém životě. Zábavnou formou jsme pro děti připravili několik úkolů, které si musely načíst do tabletu za pomocí čtečky QR kódu a následně splnit. Realizované aktivity s využitím tabletů se dětem velice líbily. 

První prosincovou sobotu jsme uspořádali projektový den s vánoční tematikou. Děti vyráběly různé vánoční dekorace, největší úspěch sklidil vánoční stromeček, který děti tvořily z dřevěných lamel, následně ozdobily dle vlastní fantazie. Kdo měl stromeček již hotový přesunul se na další stanoviště, kde si mohl např. ozdobit i domácí perníčky - ty byly zpravidla ihned po ozdobení snědeny. :-) Akce se zúčastnili i rodiče, kteří svým dětem s radostí pomáhali.