O Němčánku

Němčánek, z.s. byl založen v červenci roku 2016. Prvním statutárním zástupcem byl Patrik Hrozek a svou funkci vykonává doposud. Hlavním posláním malého spolku je vytvořit prostor pro vzájemné setkávání obohacující a rozvíjející jak děti, tak i jejich dospělý doprovod, výměna zkušeností, neformální vzdělávání, posilování schopností a dovedností dětí i rodičů.

Organizujeme různé semináře, workshopy, spolupracujeme s vedením obce i s dalšími organizacemi v obci.

O jarních a letních prázdninách pořádáme dětmi i rodiči oblíbené příměstské tábory.

Naší vizí je udržet spolek jako klidné, spolehlivé a smysluplné místo pro celé rodiny a vyhledávat, případně vytvářet projekty, které podporují rodiče vzdělávat se nebo sladit péči o děti s jejich zaměstnáním. Jsme otevření novým iniciativám, sledujeme místní potřeby a snažíme se na ně reagovat.