Uskutečněné akce v roce 2022

Rok 2022 byl v mnoha ohledech náročný, ale příznivější i klidnější než předchozí. Omezení související s pandemií Covid19 postupně odpadla, zlom nastával v únoru, kdy jsme uspořádali pro rodiče a děti valentýnskou dílničku. Lidé, i když ještě s rouškami se opět zapojili do aktivit, zkrátka, začalo se žít normálněji.

V dubnu jsme uspořádali další dílničku, tentokrát velikonoční, připomněli jsme si klasické tradice a zvyky, nesmělo chybět pletení pomlázky, zdobení kraslic a výroba řehtačky.  

V dalších měsících jsme předně pracovali se dřevem, dekorovali textilní tašky, drátkovali a nenadáli jsme se a byly tu letní prázdniny. O letních prázdninách pořádáme pravidelně příměstské tábory, které jsou určeny pro děti z okolí. 

V pořadí již 15. příměstský tábor jsme uspořádali v termínu od 15. srpna do 19. srpna 2022. Tábora se účastnilo 18 dětí, hlavním námětem tábora byla "cesta kolem světa". Cílem vedoucích bylo předat dětem zajímavé informace o jednotlivých světadílech. Každý den jsme pro děti měli připravené zajímavosti o kulturách, tradicích, zvycích, zeměpisných rekordech ("nej") a také menší zpestření. Díky hezkému počasí jsme zařadili i řadu sportovních aktivit, při kterých nesměla chybět vodní bitva. Tábor byl zakončen turnajem v deskové hře Drop it. Podle veselých tváří a kladných ohlasů od rodičů soudíme, že se tábor vydařil.

Jak už to bývá, prázdniny utečou jako voda a nastanou školní povinnosti. Od října jsme zahájili zájmové kroužky - angličtinu a technický kroužek. V rámci technického kroužku zařazujeme různé činnosti, především vytváříme výrobky ze dřeva, zkoušíme různé technické stavebnice a v plánu máme začít i jednoduché programování. Anglický kroužek je zaměřený na aktivní konverzaci a rozšíření slovní zásoby. Děti si hravou formou procvičují prostřednictvím aplikace Kahoot výslovnost, pro zpestření jim připravujeme zajímavé projektové hodiny na klíčová témata (English breakfast, Halloween, Christmas...), panuje zde skvělá atmosféra a žáky kroužek baví.

V závěru roku jsme se přihlásili do programu Průša pro školy, jehož cílem je rozšířit 3D tisk i v rámci hodin neformálního vzdělávání v neziskových organizacích. S pomocí zapůjčené 3D tiskárny jsme vytvořili model řehtačky, který následně můžou ostatní učitelé nalézt ve sdílené databázi 3D projektů. Naše organizace má v plánu vytvořit i další projekty, které rozšíří databázi a také inventář nejednoho školního kabinetu. Neustále pracujeme na zdokonalování našeho materiálního vybavení a umíme s tímto vybavením pracovat, a to nejen jako s demonstračním nástrojem, ale i ve prospěch nás všech.

Předvánoční čas jsme s radostí věnovali vánočním zvykům, vytvářeli jsme různé vánoční ozdoby, pekli jsme perníčky, šili punčochy a polštářky, připravovali dárečky aj.