Dětský klub NěmčánekDětský klub Němčánek funguje od září 2016. Sídlo klubu je v menším rodinném domku na adrese Němčany 98, 684 01  Slavkov u Brna, který se nachází cca 400 m od budovy základní školy. Dětský klub s prodlouženou pracovní dobou, tj. od 06:00 do 18:15 zabezpečuje v rámci projektu bezpečný převod dětí z ranního klubu do školy a odpoledne ze školy do dětského klubu. Děti přihlášené do dětského klubu mohou až 3 x týdně využívat doplňkovou službu doprovodu na zájmové kroužky (tam i zpět), která je realizována hromadnou dopravou - autobusem. Služba doprovodu na zájmové kroužky, stejně jako dětský klub, je poskytována zdarma.

Dětský klub je určen pro děti z obce Němčany a okolí na prvním stupni základní školy, jejichž rodiče jsou:

  • zaměstnaní (hlavní pracovní poměr, ale i dohody o provedení práce a pracovní činnosti),
  • v procesu vzdělávání nebo rekvalifikace,
  • v evidenci úřadu práce,
  • OSVČ (důchodově pojištění).

Výše uvedené skutečnosti se dokládají Potvrzením o postavení na trhu práce (ke stažení v záložce Formuláře).

Dětský klub bude možné využívat:

  • pravidelně (pondělí až pátek)
  • nepravidelně (pouze některé dny v týdnu)
  • jednorázově (pouze v případě potřeby rodičů, např. v době ředitelského volna).

Dětský klub bude v provozu od září do června a to včetně tzv. krátkých prázdnin, např. pololetní prázdniny a dále v době ředitelského volna.

V případě, že Vaše dítě navštěvuje školní družinu, která zpravidla končí v 16:00, přičemž vy se ze zaměstnání vracíte např. až v 18:00, je možné ze školní družiny opět přejít do klubu, kde bude o Vaše dítě postaráno.

Odpolední svačinu a pití si děti nosí z domu, v dětském klubu bude k dispozici lednice (prosíme, aby děti měly své věci v označené krabičce se svým jménem).


Denní rozvrh - ranní klub:

Dětský klub bude ve školním roce 2016/2017 v provozu od 01.09.2016 - 30.06.2017. Základnou dětského klubu je rodinný dům na adrese Němčany 98. Děti mohou do klubu přicházet již od 06:00 - 07:40. V této době bude program zahrnovat především individuální činnosti.

Děti navštěvující ZŠ Hodějice budou mít zajištěn doprovod dospělé osoby na autobusovou zastávku u Obecního úřadu tak, aby stihly autobus odjíždějící v 07:25. Přesun autobusem do školy již bude bez doprovázející osoby.

Děti navštěvující ZŠ Němčany budou mít společný přesun do základní školy v 07:45, kdy je doprovázející osoba předá paní učitelce na začátek vyučování.


Denní rozvrh - odpolední klub:

Odpoledne jsou plánovány 2 přesuny dětí ze školy v Němčanech, kdy doprovázející osoba převezme děti od pověřené osoby ve škole a bezpečně je dovede do dětského klubu, kde pro ně bude připraven společný program od 12:15 do 18:15.

U dětí navštěvujících ZŠ Hodějice bude možné zajistit přesun v doprovodu dospělé osoby ihned po školním vyučování, tj. odjezd z Hodějic již ve 12:42 (po obědě).

Děti si po příchodu do klubu mohou, v případě zájmu rodičů, psát domácí úkoly. Poté bude následovat společný program.

V rámci dětského klubu bude pečující osobou zajištěn každodenní vyvážený program, preferující venkovní aktivity. Při venkovních aktivitách budou s dětmi 2 dospělé osoby (skupina dětí bude čítat cca 8 - 11 osob).

Během trvání celého projektu budou dětem nabízeny činnosti výtvarné (např. práce s přírodními materiály, dřevem, polystyrenem, vatovými výrobky, malbou na sklo/porcelán, lepení fotek na dřevo, výroba koláží, apod.), tak činnosti sportovní (zejména: hra s míčem, badminton, petanque, vycházky do blízkého okolí, geocaching, slack-line, apod.), činnosti oddechové (stolní hry, lego, puzzle, četba - v klubu knihy v češtině i angličtině, stavebnice Merkur, aj.). Činnosti klubu budou sice organizované (např. pobyt dětí venku v určitou denní dobu), ale přizpůsobené momentální situaci a požadavkům dětí. Pro zpestření programu klubu bude 1 x měsíčně využita služba animace (divadlo, kouzelník, canisterapie, apod.).

Veškeré služby dětského klubu budou dětem poskytovány zdarma, jelikož je projekt financován prostředky z Evropského sociálního fondu.