Doprovod na zájmové kroužky

Tato služba je určena výhradně pro děti přihlášené do dětského klubu. Doprovod bude vodit děti na kroužky a zájmové aktivity a následně zpět do dětského klubu a to ve stanoveném rozsahu max. 3 x týdně/dítě. Vzhledem k aktuální situaci, že většina zájmových kroužků je mimo obec Němčany, bude doprovod zajišťován veřejnou hromadnou dopravou (autobusem). Z tohoto důvodu se stanoví maximální vzdálenost pro poskytování dané služby a to na 5 km od obce Němčany, tj. obce Němčany, Hodějice a město Slavkov u Brna. Doprovod na zájmové kroužky, konající se ve vzdálenějších obcích/městech, nebude moci být v rámci projektu realizován.


V praxi to může vypadat následovně:

Ráno přivedete Vaše dítě do našeho klubu, odkud jej bezpečně převedeme na začátek vyučování do školy. Ze školy ho opět vyzvedneme, zavedeme na zájmový kroužek, po skončení kroužku ho vyzvedneme a opět bezpečně doprovodíme zpět do klubu, odkud si jej dle Vašich potřeb vyzvednete.