Provozní informace

Předpokládaný denní program

Ranní provoz klubu 

Ranní klub je v provozu dle potřeb rodičů a vzhledem k jeho krátké době, kdy jsou děti v klubu přítomny, zahrnuje individuální činnosti dětí dle jejich zájmu.

Odpolední provoz klubu

Tento klub začíná vyzvednutím dětí ze školy a převedením těchto dětí do klubu (v tuto chvíli se jedná o přihlášené prvňáčky z Hodějic). Starší děti do klubu přichází samy. Po příchodu do klubu si děti mohou napsat domácí úkoly, aby si ve zbylé části dne mohly od školních povinností odpočinout a načerpat sílu na další den.

Společný program následuje od cca 14:00 do 16:00, kdy se věnujeme různým aktivitám, upřednostňujícím pobyt dětí venku. Denní program zahrnuje sport ve všech různých podobách (zejména míčové hry, tenis, badminton, atletiku, pentanque, ale i vycházky do blízkého okolí, geocaching, apod.). Přesný program je tvořen 1 týden předem a zohledňuje jednotlivá roční období. Nezapomínáme ani na připomínání různých zvyků a tradic. Od ledna 2017 jsme  zahrnuli   1 x týdně pohybové hry v místním sále a dále, je-li sníh, různé koulovačky, stavění sněhuláků, iglů apod. Ve dnech, kdy je nevlídné počasí (příliš vysoké či naopak nízké teploty, déšť), je program orientovaný do prostor klubu a zahrnuje různé druhy výtvarných technik, společné hraní různých her či stolních her. V mezičase, tj. v době mimo společný program, mají děti k dispozici různé druhy stavebnic LEGO, Merkur, stavebnice Boffin - elektronické, Epee Chrono Bomb, stolní hry, ale i pexeso, kvarteto, mikádo, žravé piraně a mnoho dalšího. Vzhledem k velikosti skupiny dětí cca 8 - 11 dětí jsme schopni individuálního přístupu a dále jsme otevřeni vašim námětům a požadavkům.

Animace - ano, pro děti budou opravdu zadarmo

1x měsíčně je zařazen pro zpestření programu klubu animační program, který má formu např.        v podobě návštěvy kouzelníka, divadla, kurz správného pohybu dětí, arteterapie, muzikoterapie, kurz keramiky a mnoho dalšího. Pokud máte nějaký zajímavý tip na nějakou animaci, budeme za něj rádi a pokud to bude možné, určitě jej do programu zahrneme.

V září 2016 proběhla canisterapie, spočívající v pozitivním působení psa na člověka. Canisterapie přispívá k rozvoji hrubé a jemné motoriky, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvoj orientace v prostoru, nácvik koncentrace, rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou. Se svými pejsky za námi přijela paní Zourková z Dražovic.

V říjnu 2016 za  námi přijel kouzelník Tomasiano, který nás všechny ohromil svým umem. Představení se všem moc líbilo a ještě dlouho po přestavení se v klubu kouzlilo.

V listopadu 2016 v dětském klubu proběhla arteterapie. Děti malovaly na hudbu (svůj výtvarný projev si poté mohly odnést domů) a dále tvořily výrobky z korálků (největší úspěch měly hvězdy na vánoční stromeček). 

V prosinci 2016 nás navštívilo divadlo Slunečnice, se svým vystoupením Jak chytrá Pepina            s Tondou abecedě na kloub přišli... Představení zahrnovalo známé anglické písničky a moc se nám líbilo.

V lednu 2017 nás již podruhé navštívil kouzelník Tomasiano, který u dětí opět sklidil obrovský úspěch. Již nyní je s kouzelníkem Tomasianem předjednána další návštěva a to na jarní příměstský tábor.

V únoru 2017 se děti přiučily něco málo ze sebeobrany, kdy za námi přijel člen Krav Maga, který dětem udělal přednášku s praktickou ukázkou, jak se chovat v krizové situaci.

V březnu 2017 se děti mohou těšit na karnevalové odpoledne spojené s výrobou karnevalových masek, plné her, tanečků a zábavy...