Kroužek anglické konverzace

Kroužek angličtiny určený pro žáky navštěvující ZŠ Hodějice, konverzačně zaměřený na základní životní situace. Děti si především rozšíří slovní zásobu a zaměří se na výslovnost. Pro zpestření zařadíme anglické básničky, pohádky, písničky, hry a možná i krátké divadelní scénky. Kroužek je určený pro žáky 4.-5. ročníku.

Kroužek povede Mgr. Marie Bůbelová.

Realizace kroužku bude probíhat každý týden v Hodějicích, začínáme 06.10.2022, v čase 13:10-14:10 hod.

Maximální počet dětí v kroužku (skupině) je 12, kapacita omezena, hlaste se co nejdříve.

Vážení rodiče,

pokud Vás kroužek zaujal, prosíme o vyplnění přihlášky a zaplacení příspěvku. Pokud má Vaše dítě zájem navštěvovat více kroužků je třeba vyplnit přihlášku na každý kroužek zvlášť. 

Příspěvek člena/účastníka je stanoven na 800 Kč/školní rok (říjen-leden, únor-květen), platbu proveďte na bankovní účet č.ú. 123-467010237/0100, v.s. rodné číslo dítěte. Pro snadnější identifikaci platby uvádějte do poznámky jméno dítěte.