Příměstské tábory

V rámci této aktivity dojde za dobu trvání projektu k realizaci celkem 9 turnusů příměstských táborů, které budou mít formu nepobytového charakteru (provoz výhradně v pracovních dnech v době od 07:00-18:30). Tábory budou realizovány v době školních prázdnin dětí a to během jarních prázdnin a dále o letních prázdninách.

Smyslem je nabídnout rodičům dětí (1. stupeň ZŠ) takové služby, které jim umožní výkon zaměstnání, aniž by museli řešit otázku, kdo se v době školních prázdnin, které jsou do počtu dnů, ve výrazném nepoměru k počtu dnům jejich dovolené, o jejich děti postará.

Kapacita příměstského tábora je 11 dětí/turnus. Zázemí příměstský tábor nalezne v nově vybudovaném dětském klubu, které bude využíváno zejména v ranních hodinách (při scházení dětí) a dále v odpoledních hodinách, v době, kdy se děti budou navracet zpět do svých rodin. Zázemí klubu bude taktéž využíváno v případě nepříznivého počasí, kdy se aktivity příměstského tábora budou muset přesunout z venkovního prostředí do interiéru.

Náplň činností jednotlivých turnusů je tvořena vedoucím tábora minimálně 2 měsíce před konáním tábora (tématické zaměření např. Lovci pokladů, Indiánské léto, aj.). Z důvodu bezpečnosti dětí bude při aktivitách konaných mimo prostory klubu přítomna další osoba - pomocný vedoucí.

Obsahem náplně činnosti tábora budou klasické táborové činnosti (jako např. odlévání stop, práce s mapou, šifrování), výtvarné činnosti, hry, soutěže, výlety do blízkého okolí, ale i netradiční sporty (např. Slack Line). Za účelem zpestření programu bude zařazena 1 animace/turnus (bude se jednat např. o zábavné odpoledne s kouzelníkem, ap.) a dále jeden výlet/turnus do vzdálenějšího okolí obce Němčany.

Pro koho jsou příměstské tábory určeny

Příměstské tábory jsou určeny pro děti z obce Němčany a okolí na prvním stupni základní školy, jejichž rodiče jsou:

  • zaměstnaní (hlavní pracovní poměr, ale i dohody o provedení práce a pracovní činnosti),
  • v procesu vzdělávání nebo rekvalifikace,
  • v evidenci úřadu práce,
  • OSVČ (důchodově pojištění).

Výše uvedené skutečnosti se dokládají Potvrzením o postavení na trhu práce (ke stažení v záložce Formuláře).

Termíny jednotlivých turnusů:

  • - č. 07./12.07.2021-16.07.2021 (kapacita tábora naplněna),
  • - č. 08./26.07.2021-30.07.2021 (evidujeme 2 volná místa - aktualizace k 01.07.2021),
  • - č. 09./16.08.2021-20.08.2021 (kapacita tábora naplněna).

Příměstské tábory budou pro děti zdarma, děti si uhradí pouze jízdné a dále náklady na obědy, které budou zajištěny v KMŠ Karolínka, ve Slavkově u Brna. Dle ceníku platného k 01.01.2019 činí úhrada za 1 oběd (polévka, hlavní chod + nápoj slazený nebo voda) 62 Kč. Svačinky si děti nosí z domu, v klubu bude k dispozici lednice, pitný režim bude zajištěn.